10 verste land å bo i for kvinner

 

 

#10: Mali
25 prosent av jentene i Mali giftes bort før fylte 15. Dette fører til høy barnedødelighet da mødrene ikke er ferdig utviklet før de selv får barn. I tillegg er 83 prosent av kvinnene analfabeter.

Mali women

 

 

#9: Bangladesh
Få rettigheter jurdisk, politisk og sosialt bringer Bangladesh på listen som et av de verste landene å bo i for kvinner. Halvparten av jentene giftes bort før de fyller 18, og 8 av 10 føder alene uten helsehjelp. Naturkatastrofer gjør også landet mindre godt å bo i. En tredjedel av landet er oversvømt store deler av året. Kvinnene rammes hardere av oversvømmelser på grunn av klærne og fordi de ikke kan svømme.

 

 

#8: Jemen
I Jemen blir kvinner sett på som mannens eiendom. De får ikke lov til å forlate huset uten tillatelse fra en mannlig slektning. Og selv om de får lov kan de likevel risikere å bli arrestert på gaten. Det er vanlig å bli giftet bort fra og med 12-års alderen. Dette fører til at mange får barn før de selv er ferdig utviklet. Noe som igjen fører til store helseplager og død under fødsel. 71 prosent av kvinnene i landet er analfabeter.

Jemen women

 

 

#7: Niger
Niger er verdens fattigste land, med hele 62 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen. Kun fire prosent av kvinnene har tilgang på prevensjon og 67 prosent av alle fødsler skjer uten profesjonell legehjelp. En av sju kvinner dør av graviditet, fødsel eller illegal og utrygg abort. Tvangsgifting i ung alder er ikke uvanlig i landet. Hele tre av fire jenter giftes bort før de fyller 18 år.

women in niger

 

 

#6: Sierra Leone
Borgerkrigen i Sierra Leone sluttet i 2002. Da var 90 prosent av alle kvinner hiv-smittet. Militæret brukte nemlig voldtekt som et våpen under krigen. Hver åttende kvinne dør under graviditet eller fødsel. 282 av 1000 barn dør før fylte fem år. De fleste kvinner i Sierra Leone er analfabeter, det er nemlig kun 24 prosent som kan å lese og skrive.

 

 

#5: India
I India praktiseres abort av jentefostre, barneekteskap, menneskehandel og arbeidssituasjoner som ligner mer på slaveri enn arbeid. Over 100 millioner mennesker, mest kvinner, er involvert i menneskehandel til en hver tid. Ca. 50 millioner jenter har også sporløst “forsvunnet” det siste århundret på grunn av spedbarnsdrap og abort på jentefostre. Nesten halvparten av jentene giftes bort før fylte 18 år.

women in India

 

 

#4: Pakistan
Pakistan har en kulturell, tradisjonell og religiøs praksis som skader kvinner. Syreangrep, barneekteskap, tvangsekteskap, avstraffelse og hevnaksjoner er noen eksempler. Over 1000 kvinner blir hvert år utsatt for æresdrap og 90 prosent av alle kvinner utsettes for vold i hjemmet. I tillegg er lønna til kvinnene 82 prosent lavere enn lønna til menn.

women in Pakistan

 

 

#3: Kongo
Ekstremt mange tilfeller av seksualisert vold gjør Kongo til et miserabelt land for kvinner. Faktisk blir hele 1150 kvinner og jenter voldtatt hver eneste dag. Kvinnene og jentene som blir utsatt for voldtekt blir stigmatisert og forvist fra familien og landsbygda. Ofte må de gifte seg med voldtektsmannen for å unngå å bringe skam over familien. I tillegg til dette er 57 prosent av kvinnene som er gravide blodfattige og svake.

women in kongo

 

 

#2: Somalia
Somalia blir sett på som et av de fattigste, mest voldelige og lovløse landene i verden. Barseldødelighet, voldtekter, kjønnslemlestelse og barneekteskap er vanlig.  Faktisk blir så mange som 95 prosent av kvinnene kjønnslemmet i Somalia. Et nasjonalt jurdisk system er fraværende i landet og lovene regionene bruker er svært diskriminerende mot kvinnene.

 

 

#1: Afganistan
Afgansistan er “kåret” til å være det verste landet for kvinner å bo i. Her er risikoen for at en kvinne dør under fødsel 1 av 11. Hver halvtime dør det altså en fødende kvinne. 87 prosent av kvinnene er analfabeter. Det er nemlig stor motstand mot at kvinner skal gå på skole. Angrep på jenteskoler er mest vanlig, selv om det er få av dem. Vold mot kvinner er svært vanlig i landet, hele ni av ti kvinner opplever familievold. I tillegg blir 70-80 prosent av kvinnene tvangsgiftet.

Kvinner i Afganistan

 

Kilder:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/afghanistan/afghanistan-verste-land-for-kvinner/a/598316/
https://www.nrk.no/urix/fem-farligste-land-for-kvinner-1.7700938

Leave a Reply

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.