10 råd til deg som har opplevd voldtekt

Tiden etter man har opplevd voldtekt er langt i fra enkel. Man kan føle angst, frykt, sinne, skyldfølelse, tristhet og økt behov for kontroll. I tillegg opplever mange flashbacks, søvnproblemer, kroppslige plager, hukommelsestap og vansker med å konsentrere seg. Alle reagerer forskjellig, og ingenting er unormalt. I denne artikkelen vil du finne 10 råd til deg som har opplevd voldtekt.

#1: Aksept
Aksepter at reaksjonene du har er normale reaksjoner på en unormal hendelse.

#2: Opprettholde rutiner
Prøv, så langt det er mulig, å opprettholde dine normale rutiner. Ved å opprettholde rutiner minner du kroppen på at livet går videre.

#3: Snakk med noen
Det er viktig å snakke med noen etter å ha opplevd et traume. Sitter du å bærer på alt alene, vil det føles som en mye større byrde enn om du snakker med noen. Snakk med venner, familie eller en psykolog.

#4: Tren
Mosjon og trening vil hjelpe til med å å få utløp for spenning og stress som har samlet seg opp i kroppen.

#5: Skriv
En god måte å håndtere følelsene man har etter en voldtekt, er å skrive om det. Skriv i minst 5 dager, enten på rad eller med pause i mellom. Sett av 15-30 minutter hvor du skriver dine innerste tanker og følelser. Ingen andre trenger å lese det du skriver. Det eneste du trenger å tenke på er å skrive til tiden er ute. Ikke bry deg om grammatikk, stavemåte eller setningsstruktur.
Etter å ha skrevet i noen dager, kan du prøve å skifte perspektiv. Prøv å se hendelsen utenfra og prøv å beskriv hendelsen fra dette perspektivet. Etter å ha skrevet noen dager kan du også se om fortellingen blir mer sammenhengende etter hvert som dagene går. Se tilbake og analyser det du har skrevet. Blir ikke historien noe mer sammenhengende kan du prøve å fortelle den mer sammenhengende etter hvert.
Skrivingen vil gi deg et bedre perspektiv på det som skjedde. Hvilke råd ville du gitt til en kvinne/mann som har opplevd det samme som deg? Om du ser 10 år frem i tid, hvilke erfaringer og verdier kan du ta med deg videre fra denne hendelsen? Hvordan vil hendelsen påvirke deg om 10 år?

#6: Nok søvn, mat og hvile
Kroppen din trenger energi for å bearbeide hendelsen. Nok søvn, mat og hvile er derfor viktig.

#7: Unngå isolasjon
Prøv å ikke isolere deg. Sosiale aktiviteter kan være en viktig brikke i bearbeidingsprosessen. Det er viktig å unne seg hyggelige opplevelser sammen med andre. Kanskje vil det å sosialisere seg føles som et ork, og ikke hyggelig i det hele tatt. Men det er likevel viktig å ha kontakt med omverdenen, slik at man ikke faller lengre inn i en eventuell depresjon.

#8: Oppsøk hjelp
Mange kan oppleve å utvikle PTSD, depresjon, spiseforstyrrelser eller alkoholmisbruk etter en voldtekt. Opplever du noe av dette, eller andre psykiske lidelser/misbruk, er det viktig å oppsøke hjelp. Jo tidligere man tar tak i problemet, jo lettere er det å komme seg gjennom det.

#9: Kunnskap og kreativitet
Det å skaffe seg kunnskap og seksuelle overgrep kan hjelpe deg med å komme videre etter det som har skjedd. Ofte kan det også hjelpe å lese om andre som har opplevd det samme.
Kreative former å uttrykke seg på, for eksempel skriving og maling, kan også være til hjelp for mange.

#10: Det er ikke din skyld
Mange opplever skyldfølelse etter en voldtekt. Det er viktig å huske at det aldri er offeret sin skyld. Det er ikke din skyld at noen er i stand til å gjøre noe slik. Uansett hvor full eller lettkledd du var. Uansett hvor høyt eller lavt du skrek. Uansett om du ikke skrek i det hele tatt. Uansett hva og hvordan det skjedde, det er ikke din skyld.

Les også:

  • 10 råd for å dempe angst
  • 10 tips for å ikke voldta
  • 10 tegn på at du er deprimert
Kilder:
https://www.ung.no/overgrep/3070_Voldtekt_-_vanlige_reaksjoner.html
http://www.psynett.no/student/overgrep/fagartikkel/
https://smiso-st.no/utsatte

Leave a Reply

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.