10 mest ødeleggende naturkatastrofer

Naturkatastrofer er en naturlig endring i jordas overflate eller atmosfære som gir katastrofale følger for mennesker og andre organismer. Eksempler kan være jordskjelv, orkaner og flodbølger. Men hvilke naturkatastrofer er det som har skapt mest ødeleggelse gjennom tidene? Hvor skjedde de og hva var utfallet? Det får du svaret på her.

#10: Jordskjelvet Aleppo
Jordskjelvet Aleppo inntraff den 9. august i 1138. Så mange som 230 000 mennesker mistet livet.

#9: Jordskjelvet Antiochia
20. mai i 526 inntraff jordskjelvet Antiochia i Syria. 250 000 mennesker døde.

#8: Jordskjelvet Calcutta
11. oktober 1737 inntraff jordskjelvet Calcutta i India. 300 000 mennesker døde.

#7: Jordskjelvet på Haiti
12. januar i 2010 inntraff en jordskjelv med styrke 7 i Haiti. Der skjelvet var på sitt kraftigste var befolkningen på rundt 3,7 millioner mennesker. Øyeblikkelig hjelp ble vanskelig på grunn av flere faktorer. Jordskjelvet inntraff én time før mørket inntraff, telefoner og og strøm ble slått ut og det fattige landet hadde lite med kriseberedskap. Den medisinske infrastrukturen var i utgangspunktet dårlig og også rammet av skader fra jordskjelvet. Rundt 316 00 mennesker endte opp døde.

#6: Jordskjelvet i Indiahavet
26. desember i 2004 ble en rekke undersjøiske jordskjelv utløst i Indiahavet. Det første og kraftigste jordskjelvet målte hele 9,6 på Richters skala. Store tsunamibølger ble dermed skylt over strender i Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka og Maldivene. Hele 350 000 mennesker døde.
Jordskjelvet fant sted i kl. 07.58, i Indonesisk tid. Etter 30 minutter kom 10 meter høye bølger inn over Sumatras vestkyst. I løpet av 1 til 2 timer har bølgene også truffet Thailand, den sørlige Myanmar og deler av Malaysia. Senere treffer bølgene også Kromandelkysten og Kerala i India. Etter 3 til 4 timer treffes de 1 193 øyene i Maldivene. Etter 6 eller 7 timer treffes Somalia, Kenya og Tanzania. Tilslutt treffer bølgene øyene Rodriges, Mauritiuss og Rèunion.
Mange land ble altså berørt av jordskjelvet og de etterkommende tsunamiene. Etter få timer var mange mennesker savnet og omkommet og tallet fortsatte å øke for hver dag som gikk. Flest menneskeliv gikk tapt i Sumatra, Indonesia.

#5:Syklonen Bhola
En syklon er en fellesbetegnelse på tropiske sykloner, ekstratropiske sykloner og tornadoer. Syklonen Bhola traff landet i nåværende Bangladesh natt til 13 november 1970. Mellom 300 0000 og 500 000 mennesker døde, de fleste av drukning. Vindhastighetene var opp i 190 km/t noe som førte til en enorm stormflo som skylte over landet.

Først kom den en flodbølgen hadde en høyde på mellom 10 og 15 meter. Flodbølgen skapte en gigantisk storm, som inntraff rett etterpå. Boliger, kraftlinjer, veier og sykehus ble dermed knust av den voldsomme vinden.

Området ble avskåret fra omverdenen og resten av Pakistan fikk ikke vite om hendelsen før to dager etterpå. Likene råtnet på gatene, maten og drikkevannet var ødelagt og sykdommer fikk fritt spillerom. Hendelsen skjedde kun måneder før Bangladesh ble et eget land.

#4: Jordskjelvet i Tangshan, Kina
28. juli 1976 inntraff det mest dødelige jordskjelvet i nyere tid. Jordskjelvet i Tangshan i Kina målte mellom 7,8 og 8,2 på Richters skala og varte i rundt 10 sekunder, og et nesten like sterkt etterskjelv kom rundt 16 timer senere. Mellom 225 000 og 655 000 mennesker døde, og ytterligere 800 000 ble skadet.

I Tangshan ble et område på hele 6,5 km x 8 km rasert. Mange av de som overlevde det første skjelvet ble sperret inn under raserte bygninger. Hele 85% av bygningene raste enten sammen eller ble så ødelagte av de ble ubeboelige.

#3: Jordskjelvet Shaanxi, Kina
23. januar i 1556 inntraff det mest dødeligste jordskjelvene i historien. Jordskjelvet hadde en styrke på rundt 8. Mer enn 97 fylker var berørt og over 830 000 mennesker mistet livet.

I dag ville ikke dette jordskjelvet fått like store konsekvenser. Kvaliteten på bygningene er bedre, vi har en bedre infrastruktur, boligområder er bedre sikret og redningsarbeidet er raskere.

Episenteret var nær Hua-fjellene. De fleste i fylkene rundt bodde i jordhuler, såkalte yaodonger. Dette var huler de selv hadde gravd ut av klipper og skråninger av løss, en type finkornet jord som driver med vinden. De fleste hulene falt sammen under jordskjelvet.

#2: Oversvømmelse i Kina
I oktober 1887 ble Hwang-ho-elven i Kina oversvømt. Dette førte til døden for over 900 000 mennesker.

Det er vanlig at de store elvene i Kina oversvømmes, men lite kan måle seg med hendelsen i 1887. Flommen kom etter et ekstremt tørt år, noe som hadde krympet størrelsen på elven. Deretter kom regnet fra fjellene noe som fikk elva til å vokse raskt. Resultatet ble dramatisk. Rundt 600 byer langs Hwang-ho-elva ble skylt vekk. Flomvannet var så dypt som 17 meter og så bredt som 6 mil.

#1: Jordskjelv i Egypt
I 1201 oppstod et jordskjelv i Egypt eller Kina. Dette jordskjelvet tok livet av hele 1,1 millioner mennesker.

Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Naturkatastrofe
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_verdens_st%C3%B8rste_katastrofer
https://no.wikipedia.org/wiki/Syklon
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/verdens-verste-naturkatastrofer/a/23423/
https://no.wikipedia.org/wiki/Syklonen_Bhola
https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8ss
https://no.wikipedia.org/wiki/Jordskjelvet_i_Shaanxi_1556
https://no.wikipedia.org/wiki/Jordskjelvet_i_Tangshan_1976
https://no.wikipedia.org/wiki/Jordskjelvet_og_tsunamien_i_Indiahavet_2004
https://no.wikipedia.org/wiki/Jordskjelvet_i_Haiti_2010

Leave a Reply

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.