10 fattigste land

Har du noen gang lurt på hvilke land som er de aller fattigste i verden? Vel, her får du svaret.

#10: Tuvalu
Tuvalu er et av verdens minst utviklede land. Forventet levealder er 63 år for menn og 67,3 år for kvinner. Kvinnene er så og si likestilte i dagliglivet med svært underdanig i kirken og politikken.

Bilderesultat for tuvalu

#9: São Tomé og Príncipe
Landet har en utenlandsgjeld på over 210 amerikanske dollar, noe som helt klart er med på å gjøre landet fattig. De fleste arbeider med jordbruk og landet eksporterer for det meste kakao. Forbruksvarer som drivstoff og mat må importeres inn i landet.

Bilderesultat for São Tomé og Príncipe

#8: Gambia
Gambia ligger i Vest-Afrika. Landet er lite og ressursvakt og økonomien avhenger av eksporten av peanøtter. Sårbarheten er derfor stor ved dårlige avlinger og lav pris på peanøtter.

Bilderesultat for gambia

#7: Kiribati
Kirbati lider av ekstrem fattigdom, mye på grunn av dårlige investeringer med fondet som ble satt opp under fosfatdriften. Svært få naturressurser gjør at mat må importeres.

Bilderesultat for kiribati

#6: Liberia
Liberia ligger vest i Afrika. Borgerkrig og dårlig innenrikspolitikk er to av grunnene til at landet sliter med fattigdom. Mange personer næringsliv har flyktet, og samtidig tatt med seg både kapital og teknisk ekspertise.

Bilderesultat for liberia

#5: Burundi
Burundi er et land i Øst-Afrika. Borgerkrigen på 90-tallet i tillegg til den høye forekomsten av hiv/AIDS gjør landet til et av verdens fattigste. Dårlig infrastruktur fører til at fremkommeligheten er såpass vanskelig at det å frakte varer er en utfordring.

#4: Nigeria
Nigeria er et land med mye olje, noe som på grunn av økonomisk kaos og korrupsjon dessverre ikke kommer innbyggerne til gode. 58% av befolkningen lever på under 1 dollar per dag. 32%av befolkningen lever på mellom 2 og 3 dollar hver dag, mens 10% kan “godte” seg med over 5 dollar per dag.

Bilderesultat for nigeria

#3: Komorene
Ekstremt lite naturressurser og raskt voksende befolkning er noe av det som gjør Komorene til et av verdens fattigste land. Hele 60% av befolkningen er ekstremt fattige. Lavt utdanningsnivå og høy arbeidsledighet gjør landet avhengig av hjelp utenfra.

Bilderesultat for komorene afrika

#2: Guinea-Bissau
Guinea-Bissu er et land i Vest-Afrika. Landet har svært lite naturressurser, noe som gjør agrarsektoren til landets viktigste inntektskilde. Produksjonen av cashewnøtter er spesielt viktig.
Godt over halvparten livnærer seg på jordbruk, fiske og skogbruk. De aller fleste bor på bygda, milevis unna skoler, helsesentre og markeder. Elektrisitet finnes kun i de største byene, men også her er strømmen ustabil. Veinettet er svært dårlig. Levestandarden er lav. En sekk med ris (50 kg) koster like mye som en månedslønn for lærere. En slik sekk vil kunne føde en familie i en måned.

#1: Den Sentralafrikanske rebublikk
Den sentralafrikanske republikk er en innlandsstat i Sentral- Afrika og er det aller fattigste landet i verden. Inntektsfordelingen er i tillegg skjevfordelt; 85% av befolkningen har under to dollar dagen å leve på. 67% lever på under 1 dollar dagen.

Bilderesultat for den sentralafrikanske republikk

Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_land_etter_BNP
http://www.stavanger-kulturhus.no/STAVANGER-BIBLIOTEK/NORD-SOER-BIBLIOTEKET/SPOERSMAAL-OG-SVAR/Hva-er-verdens-fattigste-land
https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/flertallet-av-verdens-fattigste-land-ligger-i-afrika
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_sentralafrikanske_republikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bissau
https://no.wikipedia.org/wiki/Gambia
https://no.wikipedia.org/wiki/Nigeria#.C3.98konomi
https://no.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://no.wikipedia.org/wiki/Liberia
https://no.wikipedia.org/wiki/Tuvalu#Helse_og_levek.C3.A5r
https://no.wikipedia.org/wiki/Komorene#N.C3.A6ringsliv
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_og_Pr%C3%ADncipe#.C3.98konomi
https://no.wikipedia.org/wiki/Kiribati

Leave a Reply

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.