10 fakta om sau

Hva spiser sauen? Har sauene i Norge det bra? Er sauen et sosialt dyr? Og er de egentlig så dumme som folk skal ha det til? Dette, med mer, får du svar på her.

#1: Fjelldyr
Den moderne sauen slik vi kjenner den i dag er avlet frem fra ursauen. I utgangspunktet er sauen et fjelldyr, men den trives under ulike klimatiske forhold. Flokken vender tilbake til det samme beitet år etter år.

#2: Hva spiser sauen?
Sauen spiser helst gress og urter. Den spiser også løv og kratt.

#3: Fritt beite
I motsetning til de fleste andre landbruksdyr får sauen gå fritt på beite hele sommeren. Beiteperioden kan likevel bli pinefull for sauene. Utilstrekkelig tilsyn, rovdyr, giftige planter og parasitter er noe av det som gjør sommerbeitet vanskelig for sauen. Om vinteren står dessuten de fleste sauene innesperret i trange binger. Arealet per sau er 0,7-0,9 kvadratmeter. Dette til tross for at sauene normalt har behov for å være to mete unna hverandre.

#4: Sosiale
Sauen er et sosialt dyr. Familien består ofte av en eldre søye, døtrene hennes og årslammene. Værlammene lager sine egne flokker når de blir kjønnsmodne.

#5: Hvordan kommuniserer sauen?
Sauer kommuniserer via kroppsspråk, lyder og lukt. For å holde kontakten når de går spredt, breker de. Lammet kjenner igjen moren sin på brekingen og ansiktstrekkene.

#6: Drektig
I Norge er paringstiden vanligvis i november/desember, med fødsel i april/mai. Sauen er drektig i nesten fem måneder og de fleste sauer føder tvillinglam. De kan få opptil 6 lam.

#7: Navn på sauen
Hunsauen kalles søye og hansauen kalles vêr, vedde eller bekre. Ungene kalles lam.

#8: Avlet
Moderne sauer er avlet frem for å gi mye kjøtt og mye ull. Norsk kvit sau er en tung sauerase, noe som fører til at den lettere setter seg fast i beitelandskapet. De tunge rasene har mistet mye av den naturlige vaktsomheten og tilbøyeligheten for flukt som villsauen har. De blir derfor lettere tatt av rovdyr.

#9: Alder
En sau kan bli 8-12 år gammel, men de slaktes som regel før den tid.

#10: Er sauen dum?
Det er vanlig å tro at sauer er dumme dyr. Forsking viser derimot noe annet. Sauen er nemlig i stand til å kjenne igjen opptil 50 andre sauer opptil en toårsperiode. De er også flinke til å overkomme de gjerdene som menneskene setter opp til dem. De klarer å identifisere slektninger og ha nære vennskap innad i flokken. Sauene har også særtrekk. Noen er veldig pågående, mens andre klarer seg helt fint uten en flokk.
Men det har seg nok sånn at sauene har blitt dummere i løpet av den tiden vi mennesker har hatt makten over dem. Man har ofte luket ut smarte sauer, fordi de ble sett på som problemdyr. Lenge har også sauer som produserer mye kjøtt blir prioritert over de som er flinke til å forsvarer seg mot rovdyr.

Kilder:
https://www.dyrevern.no/landbruk/sau_geit/fakta_om_sau_og_geit
https://www.nrk.no/buskerud/visste-du-dette-om-sauen_-1.12325108
https://nn.wikipedia.org/wiki/Sau

Leave a Reply

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.