10 fakta om elg

Elg

I denne artikkelen får du 10 fakta om elg. Hvordan foregår paringen? Hvor store er de? Hvor lenge lever de? Er de flokkdyr? Alt dette, og mer, får du svar på her.

#1: Hvor finner vi elgen?
Elg er et stort hjortedyr som trives i temperert klima i det store boreale barskogbeltet som befinner seg i Nord- Europa, fra Skandinavia og Polen og Østover til Uralfjellene og Sibir.

#2: Benevnelser
Hannen kalles okse. Hunnen kalles ku, kvige eller kolle. Avkommet kalles kalv.

#3: Paring
Paringstiden for elgen er i september-oktober. Elgkua tiltrekker seg oksen ved å avgi lukt og lage klagende rautelyder. Hanner på omtrent samme størrelse konkurrerer og om nødvendig kjemper om å få kua. Mindre hanner vil skygge banen om det kommer en større en.

Bilderesultat for elg paring

#4: Drektig
Kua får drektig i omtrent 9 måneder, og føder i mai-juni. Elgen føder normalt 1-2 kalver. Når kalven er 3 måneder kan den følge moren. Kalven blir hos moren i omtrent et år, helt til en ny kalv kommer.

#5: Vekt, høyde og alder
Elgen har en skulderhøyde på 2,4 – 3 meter og veier 300-600 kilo. Elgen lever vanligvis i 15-20 år.

#6: Mellomvert for skogflått
Elgen er en mellomvert for skogflåtten. Det er altså på grunn av utbredelsen og tettheten av elg og andre hjortedyr at antall mennesker som smittes av Borreliose og skogflåttencefalitt øker for hvert år.

#7: Antall elg i Norge
I dag har vi mer elg i Norge enn noen gang, hele 100 000.

#8: Drøvtygger
Elgen er en drøvtygger som beiter på mer enn 1000 plantearter. Elgen har på samme måte som kua fire mager: Vom, bladmage, nettmage og løper.

Bilderesultat for elg

#9: Liker seg alene
Elgen foretrekker å gå alene. Om vinteren kan det forekomme at elger samler seg i større flokker.

#10: Aktiv og flink til å svømme
Elgen er flink til å svømme og er ofte i vannet for å beskytte seg mot mygg, klegg og andre insekter. Elgen er aktiv hele dagen, men er den er ekstra aktiv i grålysningen og skumringen. Normalt sett beveger elgen seg sakte, men den kan ha en toppfart på 60 km/t.

Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Elg
http://www.dyreparken.no/Nordisk-Villmark/Dyrene/Elg/
http://www.nettavisen.no/nyheter/fakta-om-elg-og-ulv/185942.html

Leave a Reply

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.