10 fakta om brunbjørn

I denne artikkelen får du 10 fakta om brunbjørnen. Dvale, reproduksjon, adferd, toppfart og levealder er bare noen av tingene vi skal ta for oss.

#1: Benevning for brunbjørn

  • Hunnkjønn = binna
  • Hankjønn = Hannbjørn
  • Avkom = Bjørnunger

#2: Vinterdvale
På vinteren går brunbjørnene i en slags dvale, en såkalt uekte vintersøvn. Forbrenningen og kroppstemperaturen senkes ikke slik som hos dyr som går i ekte dvale. Binna føder under vinterdvalen og bjørnene kan også ta seg en kort gåtur under vintersøvnen. Dvalen begynner i oktober-desember og varer til mars-mai. Bjørnen graver sitt eget hi og lager en slags seng av den vegetasjonen som er å finne.

#3: Brunst
Brunst, også kalt løpetid, er en tilstand som utløser dyrene sin trang til å pare seg for en periode.
Binner er i brunst under hele paringstiden helt til paringen skjer. De kommer deretter ikke i brunst igjen før det har gått 2-4 år etter fødsel.
En hannbjørn som treffer en binne med unger vil kunne angripe og drepe ungene, i håp om å få binna brunstig så de kan pare seg. Det antas at hannbjørner husker hvilke binner de har paret seg med tidligere, slik at de ikke dreper sine egne unger.

Bilderesultat for brunbjørn brunst

#4: Gamle nok til å klare seg selv
Bjørnungene blir jaget bort av mora når de er 2-3 år gamle. Unge hunnbjørner er ikke så mobile av seg. De etablerer seg i forbindelse med leveområdet til mora. Hannbjørner derimot kan streife over store områder før de eventuelt kommer tilbake til produksjonsområdet. Det hender også at de etablerer seg et leveområde et annet sted.

#5: Reproduksjon
Brunbjørner er kjønnsmodne fra de er 4-6 år, men de fortsetter å vokse til de er 10-11 år. Paringstiden er i mai-juni og binna parer seg under denne tiden med flere ulike hannbjørner. Befruktede egg utvikler seg bare til et visst stadium, og 5 måneder etter paring blir egget innplantert. Til slutt følger en drektighetsperiode på 6-8 uker. Det er vanlig at binna føder 2-3 bjørnunger per kull.

#6: Er bjørnen farlig for mennesker?
Bjørnen vi har her i Skandinavia regnes ikke som aggressiv. Den stikker som oftest av når den får ferten av mennesker. Det siste dødsfallet på grunn av bjørn i Norge, var i 1906, men omstendighetene er uklare.

#7: Adferd
Brunbjørnen lever for det meste alene. De er mest aktive i grålysningen og skumringen. Bjørnen holder seg ofte skjult på dagtid og hviler gjerne i en selvlaget fordypning.

Bilderesultat for brunbjørn brunst

#8: Ernæring
Brunbjørnen spiser så og si alt. En vanlig diett består av 60-90% røtter, knoller, gress, korn, urter, nøtter, bær og frukt. Brunbjørnen spiser også noe del insekter, gnagere, hjortedyr, beitedyr og fisk. Der det finnes svartbjørn, hender det at brunbjørnen dreper og spiser den også.

#9: Lengde og vekt

  • Kroppslengde: opptil 3 meter
  • Halelengde: 10 – 20 cm.
  • Vekt hannbjørn: 135 – 410 kg
  • Vekt binna: 90 – 200 kg

#10: Levealder og toppfart
Brunbjørnen kan leve helt til en alder av 25 – 30 år i vill tilstand. En brunbjørn i fangenskap kan leve til den blir rundt 50.
Toppfarten til en bjørn er 50- 60 kilometer i timen.

Les også:

  • 10 fakta om elg
  • 10 fakta om hunder
  • 10 fakta om dyrehager i Norge
Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Brunbj%C3%B8rn
https://no.wikipedia.org/wiki/Brunst
http://www.naturfakta.no/dyr/?id=1566

Leave a Reply

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.